Gemeenschappelijke regeling

Orionis Walcheren is een samenwerking van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Er zijn afspraken en regels gemaakt voor de samenwerking. Dat wordt de Gemeenschappelijke Regeling genoemd. Als u op deze link klikt, kunt de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling lezen.

Bestuur

Orionis Walcheren heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De bestuursleden worden benoemd door de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Bestuursleden

 

Vergaderingen Algemeen bestuur

Vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn in principe vrij toegankelijk. Op de kalender kunt u zien wanneer het Algemeen bestuur vergadert. Klik hier voor de kalender.

Een week voor de vergadering kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het secretariaat via 06-50035855.