Onze dienstverlening en de maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Afbeelding iMac

Door corona hebben wij onze dienstverlening aangepast. Dit doen we om bezoekers en medewerkers te beschermen en verdere verspreiding van corona te voorkomen.

Wij vragen u uw zaken met ons zoveel mogelijk online en via de telefoon te regelen.
Gesprekken op kantoor zijn alleen op afspraak.
Het is belangrijk dat u de brieven die u van ons krijgt goed leest. Hierin staat of wij u voor een afspraak bellen of dat u een afspraak heeft op ons kantoor.

Kom niet naar ons kantoor als u verkoudheidsklachten of koorts heeft (38 graden en hoger)

Lees meer

Tozo en TONK

vrouw in callcenter

Het kabinet heeft, vanwege het coronavirus, economische maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Sinds 1 maart is daar een nieuwe regeling bij, de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken.

Tozo
Met ingang van 1 juli kan Tozo 5 aangevraagd worden. Meer informatie over Tozo vindt u hier.
Heeft u vragen over uw Tozo aanvraag? Dan kunt u mailen naar tozo@orioniswalcheren.nl

TONK
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een nieuwe regeling voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken. Het gaat hierbij vooral om woonkosten zoals huur, hypotheek, gas, water en elektriciteit.

Meer informatie over TONK aanvragen leest u hier.

Lees meer
Informatiepunt Digitale Overheid

Heeft u hulp nodig bij het digitaal regelen van zaken? Hiervoor kunt u terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid van ZB.

lees verder
Aanvragen bijdrage Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wilt uw kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld?

lees verder
Op vakantie

Heeft u een bijstandsuitkering en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan mag u maximaal vier weken per kalenderjaar op vakantie of op een ander adres verblijven. Heeft u de pensioen...

lees verder