Onze dienstverlening en de maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Afbeelding iMac

Door corona hebben wij onze dienstverlening aangepast. Dit doen we om bezoekers en medewerkers te beschermen en verdere verspreiding van corona te voorkomen.

Wij vragen u uw zaken met ons zoveel mogelijk online en via de telefoon te regelen.
Gesprekken op kantoor zijn alleen op afspraak.
Het is belangrijk dat u de brieven die u van ons krijgt goed leest. Hierin staat of wij u voor een afspraak bellen of dat u een afspraak heeft op ons kantoor.

Kom niet naar ons kantoor als u verkoudheidsklachten of koorts heeft (38 graden en hoger)

Lees meer

Tozo en TONK

vrouw in callcenter

Het kabinet heeft, vanwege het coronavirus, economische maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Sinds 1 maart is daar de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) bij. Deze regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken.

Tozo
Met ingang van 1 juli kan Tozo 5 aangevraagd worden. Meer informatie over Tozo vindt u hier.
Heeft u vragen over uw Tozo aanvraag? Dan kunt u mailen naar tozo@orioniswalcheren.nl

TONK
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een nieuwe regeling voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken. Het gaat hierbij vooral om woonkosten zoals huur, hypotheek, gas, water en elektriciteit.

Meer informatie over TONK aanvragen leest u hier.

Lees meer
Zomerstop Sociale Cliëntenraad Walcheren

Tijdens de zomerperiode is de Sociale Cliëntenraad Walcheren tijdelijk gesloten.

lees verder
Onze tips voor online solliciteren

Uw sollicitatie is goed aangekomen en u bent uitgenodigd voor een kennismaking. Wat nu?

Hier geven we u tips om u goed voor te bereiden op een sollicitatiegesprek. Hieronder ziet u een aantal punten...

lees verder
Tijdelijke versoepeling van de bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar

Ben je een jongere in de leeftijdsgroep van 18 tot 27 jaar?

lees verder