Sneller hulp door wetswijziging

Sinds 1 januari 2021 zijn woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en waterleveranciers door de wet verplicht om betalingsachterstanden door te geven.

Voor inwoners van Walcheren wordt dat doorgegeven aan het vroegsignaleringsteam van Orionis Walcheren.

Veel mensen met geldzorgen weten niet dat ze op tijd hulp kunnen vragen. Als u op tijd hulp krijgt, heeft u minder stress om geldzorgen. Wij kunnen u zo snel mogelijk hulp aanbieden zodat de betalingsachterstand niet groter wordt. 

Wat is een betalingsachterstand?

  • Heeft u uw rekening van een van de organisaties niet op tijd kunnen betalen?
  • Heeft u daarom een herinnering of aanmaning gekregen?

Dan krijgen wij een bericht. De medewerkers van ons vroegsignaleringsteam nemen dan zo snel mogelijk contact met u. We bespreken dan of u onze hulp kunt gebruiken. Hierdoor kunnen we samen met u op tijd een oplossing zoeken. En bijvoorbeeld extra onnodige incassokosten voorkomen. 

Hoe nemen wij contact met u op?

  • Wij sturen u een e-mail of
  • Wij bellen u of
  • U krijgt een kaartje
  • Soms komen we bij u langs

Wie neemt contact met u op?

De medewerkers van het vroegsignaleringsteam zijn Carla van Goudswaard, Christien van Midloo en Petra Waverijn.

Komen wij bij u thuis? Dan laten onze medewerkers altijd een legitimatiebewijs van Orionis Walcheren zien. 

Hoe helpen wij?

Wij bespreken met u of en welke hulp u nodig heeft. Als het nodig is, begeleiden wij u naar schuldhulpverlening of een andere organisatie. Bijvoorbeeld Humanitas of Schuldhulpmaatje.

Meedoen is gratis en vrijwillig

Het is goed om te weten dat het om een vrijblijvend aanbod gaat. Dit betekent dat u niet verplicht bent om hieraan mee te werken. Heeft u een uitkering van Orionis Walcheren en reageert u niet op de brief? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering.

Privacy

Organisaties zijn wettelijk verplicht om achterstanden door te geven. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

Wilt u geen hulp? Geef dit dan aan ons door. Dan sluiten wij uw dossier. Na 6 maanden verwijderen wij automatisch uw gegevens.