Al het werk is passend

Wij verwachten dat u er alles aan doet om werk te vinden.

Het is belangrijk dat u vacatures zoekt en solliciteert. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar bijvoorbeeld ook in de regio of nog verder weg.

Verder doet u geen dingen die het krijgen van werk of het houden van werk moeilijker maken.
Zo zorgt u ervoor dat u op uw sollicitatiegesprek of op uw werk:

  • gemotiveerd bent;
  • netjes gekleed en verzorgd bent;
  • op tijd verschijnt.

Deze en andere afspraken leggen wij vast in een Plan van aanpak. Dit Plan van aanpak maakt u samen met uw contactpersoon.

Afspraak is afspraak

Wij spreken met u af dat u:

  • geen werk mag weigeren;
  • geen traject mag weigeren;
  • uw best moet doen om werk te vinden;
  • op afspraken met ons verschijnt;
  • u alleen afbelt als u een dringende reden heeft;
  • bereikbaar bent.

Als u de afspraken niet nakomt

Dan kunnen wij u een maatregel opleggen. Dit betekent dat u tijdelijk minder of geen uitkering ontvangt.

De hoogte van de maatregel is afhankelijk van het soort afspraak die u niet bent nagekomen.
Sommige afspraken wegen zwaarder dan andere.

Bij een korting van 100% ontvangt u een maand geen geld.
Als u meerdere keren uw afspraken niet nakomt, kunt u meerdere maanden minder of geen uitkering krijgen.

Veranderingen in uw situatie

Een verandering in uw situatie heeft soms invloed op uw uitkering. Geef veranderingen zo snel mogelijk door via Mijn Orionis. Of vraag een wijzigingsformulier via het Klant Contact Centrum. Weet u niet zeker of u iets moet doorgeven? Neem dan altijd contact op.

Werk

Inkomen lager dan bijstandsuitkering

Heeft u een deeltijdbaan gevonden en is uw inkomen lager dan uw bijstandsuitkering? Dan vullen wij uw inkomen aan tot het bedrag waar u recht op heeft. Vergeet niet om dit zo snel mogelijk door te geven via Mijn Orionis. Of vraag een wijzigingsformulier via het Klant Contact Centrum

Bent u 27 jaar of ouder en is uw inkomen lager dan uw bijstandsuitkering?
Dan mag u, vanaf 1 september 2018, in sommige situaties tijdelijk een deel van uw inkomsten uit werk houden. Dit noemen we inkomensvrijlating.

Meer informatie over vrijlating staat op de pagina Op weg naar werk/Vrijlatingen

Inkomen hoger dan bijstandsuitkering

Heeft u een uitkering van Orionis Walcheren en een baan gevonden en zijn uw inkomen net zo veel of meer is dan uw bijstandsuitkering? Dan heeft u geen recht meer op een uitkering. 

Wij stoppen uw uitkering en betalen uw vakantiegeld uit.

Woonsituatie

Verandert er iets in uw woonsituatie? Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen, of omdat uw kinderen ergens anders gaan wonen? Of bent u regelmatig op een ander adres? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.

Op vakantie of voor langere tijd buiten uw woonplaats

Het is belangrijk dat u de datum van vertrek en terugkomst ruim van te voren aan ons doorgeeft. Als u terug bent gekomen moet u zich binnen 24 uur melden bij onze balie op de eerstvolgende werkdag. Neem uw paspoort en vliegtickets of andere bewijzen mee.

Let op:  Voor verblijf in het buitenland moet u vooraf toestemming krijgen van Orionis Walcheren

Heeft u een bijstandsuitkering en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan mag u maximaal 4 weken per kalenderjaar op vakantie of op een ander adres verblijven. Heeft u de pensioen gerechtigde leeftijd, dan zijn dat 13 weken per kalenderjaar. Het maakt niet uit of uw verblijf een vakantie is of een andere reden heeft. Ook maakt het geen verschil of u wel of geen arbeidsverplichting heeft.

 

Vermogen

U ontvangt geld, bijvoorbeeld door een erfenis.
Als u een groot bedrag krijgt, kan het zijn dat wij uw uitkering (tijdelijk) stopzetten. U moet dan leven van uw eigen geld. Als u later opnieuw een uitkering moet aanvragen, kijken wij hoe u met dit geld bent omgegaan. En of u dit niet te snel heeft opgemaakt.

Bankrekeningen

Het is belangrijk dat u al uw bankrekeningnummers aan ons doorgeeft. Ook als u bankrekeningen in het buitenland heeft. Of een bankrekening die u met iemand samen heeft. Het maakt niet uit waar het geld voor bedoeld is wat op deze rekeningen staat.

Heeft u een ‘gemachtigde’ bankpas op naam van iemand anders? Ook dan bent u verplicht dit aan ons door te geven. 

U gaat een opleiding volgen

Als u een opleiding gaat volgen waardoor u recht heeft op studiefinanciering of op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) dan stopt uw uitkering.