Al het werk is passend

Wij verwachten dat u er alles aan doet om werk te vinden.

Het is belangrijk dat u vacatures zoekt en solliciteert. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar bijvoorbeeld ook in de regio of nog verder weg.

Verder doet u geen dingen die het krijgen van werk of het houden van werk moeilijker maken.
Zo zorgt u ervoor dat u op uw sollicitatiegesprek of op uw werk:

 • gemotiveerd bent;
 • netjes gekleed en verzorgd bent;
 • op tijd verschijnt.

Deze en andere afspraken leggen wij vast in een Plan van aanpak. Dit Plan van aanpak maakt u samen met uw contactpersoon.

Afspraak is afspraak

Wij spreken met u af dat u:

 • geen werk mag weigeren;
 • geen traject mag weigeren;
 • uw best moet doen om werk te vinden;
 • op afspraken met ons verschijnt;
 • u alleen afbelt als u een dringende reden heeft;
 • bereikbaar bent.

Als u de afspraken niet nakomt

Dan kunnen wij u een maatregel opleggen. Dit betekent dat u tijdelijk minder of geen uitkering ontvangt.

De hoogte van de maatregel is afhankelijk van het soort afspraak die u niet bent nagekomen.
Sommige afspraken wegen zwaarder dan andere.

Bij een korting van 100% ontvangt u een maand geen geld.
Als u meerdere keren uw afspraken niet nakomt, kunt u meerdere maanden minder of geen uitkering krijgen.

Veranderingen in uw situatie

Een verandering in uw situatie heeft soms invloed op uw uitkering. Geef veranderingen in ieder geval binnen 14 dagen na de verandering door via Mijn Orionis. Of vraag een wijzigingsformulier via het Klant Contact Centrum. Hieronder leest u over wijzigingen die u moet opgeven.
Weet u niet zeker of u iets moet doorgeven? Neem dan altijd contact op.

Werk

Inkomen lager dan bijstandsuitkering

Heeft u een deeltijdbaan gevonden en is uw inkomen lager dan uw bijstandsuitkering? Dan vullen wij uw inkomen aan tot het bedrag waar u recht op heeft. Vergeet niet om dit zo snel mogelijk door te geven via Mijn Orionis. Of vraag een wijzigingsformulier via het Klant Contact Centrum. Dit is in ieder geval binnen 14 dagen nadat u bent gestart met uw werk.

Als u werk heeft gevonden, mag u in sommige situaties tijdelijk een deel van uw salaris houden. Dit noemen we inkomensvrijlating. Als u hier recht op heeft, krijgt u van ons een brief.

Meer informatie over vrijlating staat op de pagina Op weg naar werk/ vrijlatingen.

 

Inkomen hoger dan bijstandsuitkering

Heeft u een uitkering van Orionis Walcheren en een baan gevonden en is uw inkomen net zo veel of meer dan uw bijstandsuitkering? Dan heeft u geen recht meer op een uitkering. 

Wij stoppen uw uitkering en betalen uw vakantiegeld uit.


Uw werk stopt

We vinden het belangrijk dat u blijft werken. Als dit stopt, willen we graag de reden weten. Als u langere tijd heeft gewerkt, heeft u misschien recht op een WW-uitkering of een andere voorziening. Het is dus belangrijk dat u ook direct meldt.

Woonsituatie

Verandert er iets in uw woonsituatie? Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen, of omdat uw kinderen ergens anders gaan wonen? Of bent u regelmatig op een ander adres? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.

Op vakantie of voor langere tijd buiten uw woonplaats

Als u terug bent gekomen van vakantie of langer verblijf buiten uw woonplaats moet u binnen 48 uur telefonisch contact met ons opnemen. Wij kunnen bewijsstukken vragen als dit nodig is om de precieze verblijfsduur in het buitenland vast te stellen. 

Let op: verblijf in het buitenland moet u altijd melden voordat u vertrekt. En natuurlijk bespreekt u dit met uw contactpersoon als dit uw afspraken om werk te vinden kan beïnvloeden.

Heeft u een bijstandsuitkering en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan mag u maximaal 4 weken per kalenderjaar op vakantie of op een ander adres verblijven. Heeft u de pensioen gerechtigde leeftijd, dan zijn dat 13 weken per kalenderjaar. Het maakt niet uit of uw verblijf een vakantie is of een andere reden heeft. Ook maakt het geen verschil of u wel of geen arbeidsverplichting heeft.

 

Vermogen

U ontvangt of heeft recht op geld zoals:

 • Een erfenis als gevolg van een overlijden
 • Een boedelscheiding (bij een echtscheiding)
 • De verkoop van een huis of andere goederen

Als u recht heeft op een groot bedrag, kan het zijn dat wij uw uitkering (tijdelijk) stopzetten. En als u wel geld verwacht, maar u heeft het nog niet op uw rekening? Dan kunnen we de uitkering tijdelijk als lening verstrekken totdat u het bedrag op uw rekening krijgt.

Ook kunt u geld krijgen door een gift of van een loterij. Als dit bedrag hoger is dan € 50,00 moet u dit altijd opgeven.

 

Bankrekeningen

Het is belangrijk dat u al uw bankrekeningnummers aan ons doorgeeft. Ook als u bankrekeningen in het buitenland heeft. Of een bankrekening die u met iemand samen heeft. Het maakt niet uit waar het geld voor bedoeld is wat op deze rekeningen staat.

Heeft u een ‘gemachtigde’ bankpas op naam van iemand anders? Ook dan bent u verplicht dit aan ons door te geven. 

U gaat een opleiding volgen

Als u een opleiding gaat volgen waardoor u recht heeft op studiefinanciering of op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) dan stopt uw uitkering.