Een verandering in uw situatie heeft soms invloed op uw uitkering. Geef veranderingen binnen 14 dagen door via Mijn Orionis. Of vraag een wijzigingsformulier via het Klant Contact Centrum. Weet u niet zeker of u iets moet doorgeven? Neem dan altijd contact met ons op.

Werk

Inkomen lager dan bijstandsuitkering

Heeft u een deeltijdbaan gevonden en is uw inkomen lager dan uw bijstandsuitkering? Dan vullen wij uw inkomen aan tot het bedrag waar u recht op heeft. Vergeet niet om dit zo snel mogelijk door te geven via Mijn Orionis. Of vraag een wijzigingsformulier via het Klant Contact Centrum

Inkomen hoger dan bijstandsuitkering

Heeft u een uitkering van Orionis Walcheren en een baan gevonden en zijn uw inkomen net zo veel of meer is dan uw bijstandsuitkering? Dan heeft u geen recht meer op een uitkering. 

Wij stoppen uw uitkering en betalen uw vakantiegeld uit.

Woonsituatie

Verandert er iets in uw woonsituatie? Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen, of omdat uw kinderen ergens anders gaan wonen? Of bent u regelmatig op een ander adres? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.

Op vakantie of voor langere tijd buiten uw woonplaats?

Heeft u een bijstandsuitkering en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan mag u maximaal vier weken per kalenderjaar op vakantie of op een ander adres verblijven. Heeft u de pensioen gerechtigde leeftijd, dan zijn dat dertien weken per kalenderjaar.

Het maakt niet uit of uw verblijf een vakantie is of een andere reden heeft. Ook maakt het geen verschil of u wel of geen arbeidsverplichting heeft. U moet de datum van vertrek en terugkomst op tijd - in ieder geval voordat u vertrekt - altijd aan ons doorgeven.

Vermogen

U ontvangt geld, bijvoorbeeld door een erfenis.
Als u een groot bedrag krijgt, kan het zijn dat wij uw uitkering (tijdelijk) stopzetten. U moet dan leven van uw eigen geld. Als u later opnieuw een uitkering moet aanvragen, kijken wij hoe u met dit geld bent omgegaan. En of u dit niet te snel heeft opgemaakt.

Bankrekeningen

Het is belangrijk dat u al uw bankrekeningnummers aan ons doorgeeft. Ook als u bankrekeningen in het buitenland heeft. Of een bankrekening die u met iemand samen heeft. Het maakt niet uit waar het geld voor bedoeld is wat op deze rekeningen staat.

Heeft u een ‘gemachtigde’ bankpas op naam van iemand anders? Ook dan bent u verplicht dit aan ons door te geven. 

U gaat een opleiding volgen

Als u een opleiding gaat volgen waardoor u recht heeft op studiefinanciering of op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) dan stopt uw uitkering.