Heeft u inkomsten? Bijvoorbeeld salaris, alimentatie, belasting, andere uitkering of omdat u een eigen bedrijf heeft? Dan kunt u dit eenvoudig digitaal doorgeven via Mijn Orionis.

Hoe werkt dit?

Klik op Mijn Orionis.

  • Log in met uw DigiD.
  • Klik op ‘online regelen’.
  • Klik dan op ‘inkomsten melden’.

De eerste vraag is: "Is dit de eerste keer dat u doorgeeft dat u inkomsten heeft?"

Vul ‘nee’ in als u eerder een papieren inkomstenformulier gebruikte om uw inkomsten door te geven.

Heeft u deze maand geen inkomsten gehad? Vul dan ‘nee’ in en waarom u geen inkomsten heeft gehad. Klik op volgende. U hoeft dan de vragen hieronder niet te beantwoorden. 

  • Vul de naam in van uw werkgever of instantie waar u inkomsten van krijgt.
  • Vul daarna het bedrag in.
  • Vul in hoe vaak u inkomsten heeft.
  • Vul in om welke inkomsten het gaat.

Heeft u alle vragen beantwoord? Dan kunt u uw loonstrook, specificatie of andere bewijsstukken digitaal inleveren (uploaden). Dit mag bijvoorbeeld ook een foto van uw loonstrook zijn. Wij berekenen binnen 5 werkdagen hoe hoog uw (aanvullende) uitkering is.

Wanneer betalen wij uw uitkering?

  • Hebben wij uw loonstrook, specificatie of ander bewijs van inkomen voor de 23e van de maand ontvangen via Mijn Orionis? Dan betalen wij uw (aanvullende) uitkering op de laatste werkdag van de maand.
  • Hebben wij uw loonstrook, specificatie of ander bewijs van inkomen na de 23e van de maand ontvangen via Mijn Orionis? Dan verrekenen wij uw inkomsten binnen 5 werkdagen. Uw (aanvullende) uitkering ontvangt u dan zo snel mogelijk. Maar dit is nooit eerder dan op de laatste werkdag van de maand.

Weet u voor de 23e van de maand hoe hoog uw inkomsten zijn? Maar heeft u nog geen loonstrook, specificatie of ander bewijsstuk? Dan mag u ook een schatting maken. Het bewijsstuk kunt u dan later digitaal inleveren (uploaden) via Mijn Orionis.

Belangrijk: geef inkomsten op tijd door

Het is belangrijk dat u altijd voor de 10e van de volgende maand doorgeeft hoe hoog uw inkomsten zijn. Ook moet u niet vergeten een kopie van uw loonstrook, specificatie of ander bewijsstuk digitaal in te leveren (uploaden) via Mijn Orionis. Als u dit niet op tijd doet, moeten wij uw uitkering tijdelijk stopzetten. Dit heet opschorten, dit staat in artikel 54 van de Participatiewet.

Heeft u geen computer, tablet of telefoon?

Dan kunt u het inkomstenformulier en de bijlagen gewoon per post blijven opsturen. Let er wel op dat dit iets langer duurt.