Orionis Walcheren betaalt de bijstandsuitkering in de laatste week van iedere maand. De betaaldata staan op deze kalender.

Vakantiegeld
Elke maand reserveren wij vakantiegeld. Hoeveel dit is, kunt u zien bij 'Mijn Orionis' op de uitkeringsspecificatie.