Recht op inzage persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u gebruiken te bekijken. Dit noemen we ook ‘recht op inzage’. U mag ons ook vragen om deze aan te passen of te verwijderen.

Wilt u uw persoonsgegevens bekijken? Vul dan het formulier Verzoek inzage persoonsgegevens in. Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

Wij printen dan een overzicht met uw gegevens. Deze gegevens mag u bekijken en daarna meenemen. Hiervoor hoeft u niet te betalen.

U kunt alleen uw eigen gegevens bekijken en niet die van een ander. Daarom vragen wij om een legitimatiebewijs als u bij ons komt.

Recht op inzage klantdossier

Wilt u meer zien dan uw persoonsgegevens, zoals uw klantdossier? Ook dat kan. U doet dan een ‘beroep op de Wet openbaarheid van bestuur’.

Het bekijken van uw klantdossier is gratis. Soms vragen we een kleine bijdrage voor het maken van kopieën. Dit vragen we omdat het veel tijd kost om uw gegevens te verzamelen en te kopiëren. Hoeveel dit kost hangt af van de hoeveelheid gegevens en de soort gegevens.

Wilt u uw klantdossier bekijken? Log dan in bij Mijn Orionis en vul het formulier 'Verzoek inzage klantdossier' in. Let op: om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. U hoort dan ook hoeveel het kost en hoe u kunt betalen.

U kunt alleen uw eigen klantdossier bekijken en niet die van een ander. Daarom vragen wij om een legitimatiebewijs als u bij ons komt.

Een klacht indienen

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat niet zorgvuldig is omgegaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage, aanpassing of verwijdering heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Laat dat dan aan ons weten. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing.

Als u het niet eens bent met deze oplossing, kunt u een klacht indienen.

Als we er samen niet uitkomen kunt u naar de rechter gaan. Onze privacyverklaring valt onder het Nederlands recht.

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens