Ik moet een loonbelastingformulier invullen. Moet ik de loonheffingskorting laten toepassen?

Ja. U moet de loonheffing laten toepassen bij uw nieuwe werkgever. Dit geldt ook als u nog een aanvullende uitkering krijgt. Hierdoor wordt uw nettoloon hoger en heeft u minder uitkering nodig.

Heeft u twee banen? Dan laat u de loonheffingskorting toepassen bij de werkgever waar u het meest verdient. Dat komt omdat u bij maar één werkgever de loonheffingskorting kan laten toepassen. Zo voorkomt u dat u later belasting moet bijbetalen.

Mijn netto inkomen is (voorlopig) lager dan de bijstandsnorm

Heeft u een deeltijdbaan gevonden en is uw inkomen lager dan uw bijstandsuitkering? Dan vullen wij uw inkomen aan tot het bedrag waar u recht op heeft. Vergeet niet om dit zo snel mogelijk door te geven via Mijn Orionis. Of vraag een wijzigingsformulier via het Klant Contact Centrum

U krijgt iedere maand een inkomstenformulier. Het is belangrijk dat u dit formulier invult en op tijd inlevert. Dan kunnen wij dit goed en snel verwerken.

Soms kunt u niet alle gegevens invullen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen loonstrook of salaris heeft gehad. Vul dan uw uurloon en het aantal uren dat u heeft gewerkt in. Wij maken dan een schatting van uw salaris en vullen dat aan tot het bedrag waar u recht op heeft.

Wij berekenen het juiste bedrag zodra wij uw salarisstrook hebben gekregen.

Wordt mijn hele salaris ingehouden op mijn uitkering?

Niet altijd.

Bent u 27 jaar of ouder en is uw inkomen lager dan uw bijstandsuitkering? Dan mag u in sommige situaties, vanaf 1 september 2018, tijdelijk een deel van uw inkomsten uit werk houden. Dit noemen we inkomstenvrijlating.

Bent u een alleenstaande ouder met kinderen jonger dan 12 jaar? Misschien heeft u recht op de aanvullende inkomstenvrijlating.

Heeft de inkomensvrijlating gevolgen voor mijn toeslagen?

Door de inkomstenvrijlating krijgt u een hoger belastbaar inkomen. Dit kan soms gevolgen hebben voor de toeslagen van de Belastingdienst zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Vergeet niet om dit door te geven via de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

Bij lage vrijlatingsbedragen heeft dit geen of weinig gevolgen. U kunt dit zelf uitrekenen op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. De inkomstenvrijlating is voor u altijd financieel voordeliger.

Zijn er nog regelingen waar ik gebruik van kan maken nu ik aan het werk ga?

Misschien heeft u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze is voor ouders met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Op de website van de Belastingdienst kunt u de voorwaarden lezen.

Let op: de individuele combinatiekorting heeft gevolgen voor uw uitkering.

Worden reiskosten ingehouden op mijn uitkering?

Netto reiskostenvergoedingen worden niet in mindering gebracht op uw uitkering.

Heb ik nog recht op de vrijwilligerspremie als ik vrijwilligerswerk blijf doen?

Nee. De vrijwilligerspremie is alleen voor mensen die nog geen betaald werk kunnen doen.

Welke gevolgen heeft mijn baan voor de toeslagen van de Belastingdienst?

Geef uw nieuwe situatie door via de website van de Belastingdienst. Als u een proefberekening maakt, ziet u wat dit betekent voor u toeslagen.

Ik moet kosten maken die ik niet zelf kan betalen.

Neemt u hiervoor contact op met uw contactpersoon. Wij denken graag met u mee. 

Hoe zorg ik ervoor dat de kosten voor kinderopvang worden vergoed?

Kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch. Op de website van de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. U krijgt alleen kinderopvangtoeslag bij goedgekeurde en geregistreerde opvang.  

U betaalt altijd een deel zelf. Dat is de verplichte eigen bijdrage. Met de kinderopvangtoeslag betaalt u het andere deel. Soms betaalt de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag direct aan de kinderopvangorganisatie.

Heeft u een toeslagpartner? En werkt deze ook? Dan gaat u uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. 

Let er goed op dat u niet te veel uren afneemt. Het maximum aantal opvanguren hangt af van het soort opvang:

  • Gaat uw kind naar de dagopvang? Dan kunt u tot een maximum van 140% van uw gewerkte uren kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Dan kunt u tot een maximum van 70% van uw gewerkte uren kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Gaat uw kind naar een gastouder? Ga dan uit van 140% voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. En van 70% voor kinderen die er wél naartoe gaan.

In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes. U kunt per maand nooit meer dan 230 opvanguren per kind vergoed krijgen voor de kinderopvangtoeslag.

Gaat uw kind minder uren naar de opvang dan het maximum aantal? Dan mag u de uren die u over hebt nog de rest van het jaar gebruiken. Maar u kunt ze niet meenemen naar een ander jaar.


Betaling eigen bijdrage
Heeft u een deeltijdbaan en een aanvullende uitkering? Dan betalen wij de eigen bijdrage. Dit geldt alleen wanneer u geen partner heeft die voor de kinderen kan zorgen. 

Als u geen aanvullende uitkering (meer) heeft, betaalt u zelf de eigen bijdrage.

Heeft u een rekening gekregen voor de eigen bijdrage? Stuur deze dan naar uw contactpersoon. Wij betalen dan de rekening rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie.

Let op: wij betalen geen betalingsherinneringen en aanmaningen. Het is dus belangrijk dat u de originele rekeningen zo snel mogelijk naar ons doorstuurt.