Ik moet een loonbelastingformulier invullen. Moet ik de loonheffingskorting laten toepassen?

Ja. U moet de loonheffing laten toepassen bij uw nieuwe werkgever. Dit geldt ook als u nog een aanvullende uitkering krijgt. Hierdoor wordt uw nettoloon hoger en heeft u minder uitkering nodig.

Heeft u twee banen? Dan laat u de loonheffingskorting toepassen bij de werkgever waar u het meest verdient. Dat komt omdat u bij maar één werkgever de loonheffingskorting kan laten toepassen. Zo voorkomt u dat u later belasting moet bijbetalen.

Mijn netto inkomen is hoger dan mijn bijstandsuitkering

U heeft geen recht meer op een uitkering. Wij stoppen uw uitkering en betalen uw vakantiegeld uit.

Wij sturen u een brief waarin staat dat wij de uitkering stoppen. Dit noemen we een beëindigingsbeschikking.

Ik krijg pas eind volgende maand mijn eerste salaris. Hoe overbrug ik de eerste maand?

U heeft geen recht meer op een bijstandsuitkering. Misschien kunt u een voorschot vragen bij uw werkgever.

Neem ook contact op met uw woningbouwvereniging, energiemaatschappij (bijvoorbeeld Delta), zorgverzekering (bijvoorbeeld CZ) en de andere organisaties. In de meeste gevallen is een betalingsregeling mogelijk.

Ik heb een betalingsregeling bij Orionis Walcheren.

Wij sturen u een brief waarin staat hoe u uw schulden bij Orionis  kunt betalen.

Ik heb een Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG). Moet ik een andere zorgverzekering afsluiten?

Dit hangt af van uw inkomen en woonplaats.

  • Woont u in de gemeente Vlissingen? En is uw inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm? Dan kunt u gewoon via de CZG verzekerd blijven. U betaalt de premie dan zelf aan CZ.
  • Woont u in de gemeente Middelburg of gemeente Veere? En is uw inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm? Dan blijft u gewoon verzekerd via de CZG. U betaalt zelf de premie aan CZ. Is uw inkomen hoger? Dan stopt de CZG. Dit staat ook in de brief die wij sturen als uw uitkering stopt.

U kunt ook bij uw werkgever navragen of ze een  collectieve zorgverzekering hebben.

Zijn er nog regelingen waar ik gebruik van kan maken nu ik aan het werk ga?

Misschien heeft u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze is voor ouders met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Op de website van de Belastingdienst kunt u de voorwaarden lezen.

Heb ik nog recht op minimaregelingen als ik een baan heb?

Minimaregelingen zijn voor mensen met een laag inkomen. Het maakt niet uit of u een uitkering heeft of een baan. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, verschilt per regeling. Op onze website staat bij Extra bij een laag inkomen een overzicht van de regelingen.

Welke gevolgen heeft mijn baan voor de toeslagen van de Belastingdienst?

Geef uw nieuwe situatie door via de website van de Belastingdienst. Als u een proefberekening maakt, ziet u wat dit betekent voor u toeslagen.

Ik moet kosten maken die ik niet zelf kan betalen.

Neemt u hiervoor contact op met uw contactpersoon. Wij denken graag met u mee. 

Hoe zorg ik ervoor dat de kosten voor kinderopvang worden vergoed?

Kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch. Op de website van de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. U krijgt alleen kinderopvangtoeslag bij goedgekeurde en geregistreerde opvang.  

U betaalt altijd een deel zelf. Dat is de verplichte eigen bijdrage. Met de kinderopvangtoeslag betaalt u het andere deel. Soms betaalt de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag direct aan de kinderopvangorganisatie.

Heeft u een toeslagpartner? En werkt deze ook? Dan gaat u uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. 

Let er goed op dat u niet te veel uren afneemt. Het maximum aantal opvanguren hangt af van het soort opvang:

  • Gaat uw kind naar de dagopvang? Dan kunt u tot een maximum van 140% van uw gewerkte uren kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Dan kunt u tot een maximum van 70% van uw gewerkte uren kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Gaat uw kind naar een gastouder? Ga dan uit van 140% voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. En van 70% voor kinderen die er wél naartoe gaan.

In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes. U kunt per maand nooit meer dan 230 opvanguren per kind vergoed krijgen voor de kinderopvangtoeslag.

Gaat uw kind minder uren naar de opvang dan het maximum aantal? Dan mag u de uren die u over hebt nog de rest van het jaar gebruiken. Maar u kunt ze niet meenemen naar een ander jaar.


Betaling eigen bijdrage
Heeft u een deeltijdbaan en een aanvullende uitkering? Dan betalen wij de eigen bijdrage. Dit geldt alleen wanneer u geen partner heeft die voor de kinderen kan zorgen. 

Als u geen aanvullende uitkering (meer) heeft, betaalt u zelf de eigen bijdrage.

Heeft u een rekening gekregen voor de eigen bijdrage? Stuur deze dan naar uw contactpersoon. Wij betalen dan de rekening rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie.

Let op: wij betalen geen betalingsherinneringen en aanmaningen. Het is dus belangrijk dat u de originele rekeningen zo snel mogelijk naar ons doorstuurt.