Soms kunnen mensen goed werken, maar lukt het niet om zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. Zij hebben bijvoorbeeld wat meer tijd, uitleg of begeleiding nodig. Dit kan komen door een psychisch probleem en/of lichamelijke klachten. Werkgevers kunnen gebruik maken van loonkostensubsidie. Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om deze personen in dienst te nemen, omdat dit een deel van de loonkosten compenseert.

Voor wie?

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen voor medewerkers die vallen onder de Banenafspraak. Op deze pagina van de Rijksoverheid kunt u daar meer over lezen. 

Voorwaarden

 • De werknemer woont in een van de drie gemeenten op Walcheren;
 • De werkgever neemt de medewerker in dienst;
 • De werknemer krijgt een arbeidscontract.

Aanvragen

Aanvragen kan online met dit formulier. Lukt dit niet? Neem dan contact op met een van onze medewerkers via werkgeversdienstverlening@orioniswalcheren.nl.

Voor het aanvragen hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Arbeidscontract werknemer
 • Bewijs van uw IBAN. Bijvoorbeeld een kopie bankpas, kopie van briefpapier of een kopie van een factuur of kopie bankafschrift (u mag de bedragen afschermen)
 • KVK-nummer
 • Burgerservicenummer (bsn) werknemer

Betaling loonkostensubsidie bij medewerkers met vaste uren

Heeft u medewerkers die een vast aantal uren per week werken? Dan hoeft u vanaf januari 2021 geen loonstroken meer bij ons in te leveren. Wij betalen de loonkostensubsidie automatisch uit voor de 21e van iedere maand.

Betaling loonkostensubsidie bij medewerkers met flexibel aantal uren

Heeft u medewerkers die een flexibel aantal uren werken? Dan betalen we eerst een voorschot. Vervolgens stuurt u dan uiterlijk de 10e van iedere maand de loonstroken van uw medewerker(s) op. Wij betalen de loonkostensubsidie over de uren die uw medewerker gewerkt heeft voor de 21e van iedere maand. 

Voorbeeld

 • U heeft in januari een medewerker met flexibel aantal uren in dienst;
 • Wij betalen voor 21 januari een voorschot;
 • U stuurt de loonstroken over de maand januari uiterlijk 10 februari naar ons;
 • Wij betalen de loonkostensubsidie over de gewerkte uren van januari voor 21 februari

Inleveren loonstroken

U kunt de loonstroken e-mailen naar werkgeversdienstverlening@orioniswalcheren.nl.

Let op

 • Heeft u meer voorschot ontvangen dan uw medewerker gewerkt heeft? Dan verrekenen we dat altijd bij de volgende betaling.

Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk om wijzigingen snel aan ons door te geven. Bijvoorbeeld als er iets wijzigt in het arbeidscontract. Hiermee voorkomt u dat u teveel betaalde subsidie moet terugbetalen. Wijzigingen kunt u doorgeven via werkgeversdienstverlening@orioniswalcheren.nl.

Ziekmeldingen: alleen doorgeven aan UWV

Is een van uw medewerkers ziek na 1 januari 2022? Dan hoeft u dat alleen nog maar aan het UWV door te geven. Het UWV houdt dan rekening met de loonkostensubsidie die u van ons ontvangt. Wij betalen de loonkostensubsidie gewoon door. Dit scheelt u en ons veel administratie.

Goed om te weten: bij ziekmeldingen voor 1 januari 2022 blijven de oude regels gelden. Dit betekent dat wij de betaling hervatten vanaf het moment dat uw medewerker beter is gemeld bij het UWV.