Financiën op orde krijgen én houden is soms moeilijk.

Toch is het belangrijk om inzicht te hebben in uw geldzaken.
Zo kunt u betalingsachterstanden en schulden voorkomen.

U kunt zelf veel doen om uw geldzaken op orde te krijgen en te houden.
Door actie te ondernemen is er vaak meer mogelijk dan u denkt.

Komt u er niet meer zelf uit? Wacht dan niet te lang met het vragen van ondersteuning.
Dat kan bijvoorbeeld door het maken van een afspraak voor een gesprek met een van onze medewerkers.

Bent u ondernemer en heeft u geldzorgen door de coronacrisis? Kijk dan op onze website bij Ondernemers. Daar staan bij Financiele problemen door corona tips speciaal voor ondernemers.

Convenant Basisbankrekening

is bedoeld voor diegene in de samenleving, die om wat voor reden dan ook niet (meer) over een betaalrekening konden beschikken, daar alsnog toegang toe te geven. Om voor een betaalrekening onder het Convenant in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn
  • In Nederland wonen
  • In het bezit zijn van een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenidentiteitsbewijs (W-document)

Aanvullende voorwaarde vanuit Orionis Walcheren:

  • U dient een aanvullend product te hebben bij team Schuldhulpverlening (SHV)