Steeds meer mensen hebben geldzorgen. Zij komen niet meer uit met hun inkomen en het lukt niet meer de rekeningen op tijd te betalen. Hierdoor ontstaan betaalachterstanden en schulden. Speciaal voor mensen met geldzorgen hebben wij de 'Inloop Geldzorgen'. Onze medewerkers van ‘Inloop Geldzorgen’ helpen direct en blijven helpen zolang dat nodig is.

Waar wij mee kunnen helpen

 • Zorgen voor tijdelijk en/of extra inkomen
  • Is er recht is op minimaregelingen?
  • Is er recht op bijzondere bijstand?
  • Is er recht op energietoeslag?
  • Kunnen we doorverwijzen naar andere instanties
    
 • Preventie en schuldhulpverlening
  • Financieel inzicht creëren
  • Inkomsten en uitgaven in balans brengen door plannen en begroten aan de hand van het Nibud-huishoudboekje
  • Betalingsregelingen afspreken voor betalingsachterstanden van bijvoorbeeld huur, energie en/of zorgkosten
  • Doorverwijzen naar of samenwerken met andere hulpverlenende instanties

Binnenlopen zonder afspraak

Er zijn twee spreekuren per week:

 • elke dinsdag van 9:00 -13:00 uur
  • op het kantoor van Orionis Walcheren aan de Oostsouburgseweg 10 in Vlissingen
 • elke donderdag van 10:00 – 11:00 uur
  • in de ZB bibliotheek van Middelburg (Kousteensedijk 7 in Middelburg)

Een afspraak maken is niet nodig.

Kunt u niet op bovenstaande momenten? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen voor een gesprek op een ander moment.

Belangrijk om te weten

Ondanks de deskundigheid van onze medewerkers en onze wettelijke mogelijkheden, kunnen we met onze ‘Inloop Geldzorgen’ helaas niet alles oplossen. Waar we bijvoorbeeld niet mee kunnen helpen is:

 • Zorgen voor tijdelijk en/of extra inkomen als uw inkomen te hoog is om hiervoor in aanmerking te komen. Onze hulp blijft dan beperkt tot het bieden van een luisterend oor, het creëren van financieel inzicht en waar mogelijk inkomsten en uitgaven in balans brengen
 • Het bieden van hulp voor problemen op andere vlakken dan geldzorgen. We proberen dan wel zo goed mogelijk door te verwijzen
 • Het geven van energie-advies of het verstrekken van energiebesparende middelen
 • Belastingzaken