Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting.

Of u kwijtschelding kunt krijgen hangt af van uw financiƫle situatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw inkomen, uw spaargeld en bezittingen.

Informatie over kwijtschelding kunt u vinden op de website van Sabewa (hier kunt u ook kwijtschelding aanvragen)