Voor wie

Als u, of uw kind, sociale of medische problemen heeft, kunt u soms ondersteuning krijgen door middel van kinderopvang. In eerste instantie dient u te informeren naar de mogelijkheden bij de gemeente, afdeling WMO. De Wet Maatschappelijke Onderstuning (WMO) is er voor u om u te ondersteunen in moeilijke situaties. Als dit niet mogelijk is, kan bij dringende situaties ondersteuning via de bijzondere bijstand geregeld worden. Dit geldt voor inwoners van de gemeenten Veere en Vlissingen.

De gemeente Middelburg heeft hier een aparte regeling voor, de regeling SMI (Sociaal Medische Indicatie). Voor een aanvraagformulier voor deze regeling dient u contact op te nemen met het Klant Contact Center van Orionis Walcheren.

Welke gegevens heeft u nodig?

  • verklaring van een gekwalificeerde en hulpverlenende instantie;
  • een offerte van de kinderopvangorganisatie;
  • een kopie van een geldig Nederlands legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • een bewijs van uw inkomsten (zoals bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie).

Eigen bijdrage

Is uw netto inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm? Dan betalen wij alle kosten van kinderopvang bij een sociaal/medische indicatie.

Is uw totale netto gezinsinkomen meer dan 130% van de bijstandsnorm? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Dit is 6% van de kosten van de kinderopvang.

Maximum uurtarief

Bij het vaststellen van de hoogte van de tegemoetkoming gelden maximum bedragen per uur.

Hieronder staan de bedragen die gelden vanaf januari 2021. Is het uurtarief hoger? Dan moet u zelf het verschil betalen. Wij berekenen de tegemoetkoming op basis van de offerte/factuur en uw totale gezinsinkomen per maand.

 

Aanvragen

Vraag een offerte bij het kindercentrum, gastouderbureau of kinderopvangorganisatie. Vervolgens neemt u contact op het met het Klant Contact Centum voor het aanvraagformulier.
Het ingevulde formulier stuurt u samen met de offerte naar ons op.