Voor wie

Als u, of uw kind, sociale of medische problemen heeft, kunt u soms een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van kinderopvang.

Als u in de gemeenten Vlissingen of Veere woont kunt u dit aanvragen via de bijzondere bijstand. De gemeente Middelburg heeft hier een aparte regeling voor, de regeling SMI.

Welke gegevens heeft u nodig?

  • verklaring van een gekwalificeerde en hulpverlenende instantie;
  • een offerte van de kinderopvangorganisatie;
  • een kopie van een geldig Nederlands legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • een bewijs van uw inkomsten (zoals bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie).

Eigen bijdrage

Is uw netto inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm? Dan betalen wij alle kosten van kinderopvang bij een sociaal/medische indicatie.

Is uw totale netto gezinsinkomen meer dan 130% van de bijstandsnorm? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Dit is 6% van de kosten van de kinderopvang.

Maximum uurtarief

Bij het vaststellen van de hoogte van de tegemoetkoming gelden maximum bedragen per uur.

Hieronder staan de bedragen die gelden vanaf januari 2021. Is het uurtarief hoger? Dan moet u zelf het verschil betalen. Wij berekenen de tegemoetkoming op basis van de offerte/factuur en uw totale gezinsinkomen per maand.

 

Aanvragen

Vraag een offerte bij het kindercentrum, gastouderbureau of kinderopvangorganisatie. Vervolgens neemt u contact op het met het Klant Contact Centum voor het aanvraagformulier.
Het ingevulde formulier stuurt u samen met de offerte naar ons op.