Wat is de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten?

De Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) is een zorgverzekering die Orionis Walcheren samen met verzekeraar CZ aanbiedt. De verzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

Met de CZG krijgt u:

  • korting op de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering.
  • ruime vergoedingen voor ziektekosten.

Aanvullende verzekering

U kunt kiezen uit twee aanvullende verzekeringen:

  • gemeenten Start;
  • gemeenten Extra uitgebreid.

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van uw aanvullende verzekering. Heeft u weinig zorgkosten? Dan is pakket Gemeenten start een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten? Kies dan Gemeenten Extra Uitgebreid.

Let u op: In principe is er geen mogelijkheid voor bijzondere bijstand voor medische kosten. Dit komt omdat de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als voorliggende voorzieningen voor medische kosten worden gezien. Het is dus belangrijk dat u goed nadenkt welke aanvullende verzekering u kiest.

Voorwaarden

U kunt deze verzekering afsluiten als u:

  • Heeft u geen uitkering van Orionis Walcheren? Dan is het verplicht om de premie via een automatische incasso te betalen.
  • Heeft u wel een uitkering van Orionis Walcheren? Dan is het verplicht om de premie vanuit de uitkering door te laten betalen.
  • Als u nog niet bij de CZ verzekerd bent moet u zelf uw verzekering opzeggen.
  • Studenten kunnen van deze regeling geen gebruik maken

Hoogte van de premie

Orionis Walcheren betaalt mee aan basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van de CZG. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de gemeente waar u woont. In de tabel hieronder kunt u lezen hoeveel premie u in 2020 totaal per maand betaalt.

Aanvragen

Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u zich aanmelden voor de CZG. Als u nu een andere zorgverzekering heeft dan kunt u vanaf 1 januari naar CZG overstappen. U moet dan zelf uw huidige zorgverzekering stopzetten.

Als u al deelneemt aan de CZG en u wilt uw huidige aanvullende verzekering niet wijzigen, hoeft u niets te doen.

Voor vragen over het verzekeringspakket kunt u terecht bij het Servicekantoor van de CZ, Langeviele 82 in Middelburg.
U kunt ook bellen met het CZ-informatienummer 088-555 77 77.

Voor hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

U kunt ook contact opnemen met ons Klant Contact Centrum.