Wat is de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten?

De Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) is een zorgverzekering die Orionis Walcheren samen met verzekeraar CZ aanbiedt. De verzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

Met de CZG krijgt u:

  • korting op de premie
  • een uitgebreide dekking van ziektekosten.

Aanvullende verzekering

U kunt kiezen uit twee aanvullende verzekeringen:

  • gemeenten Start;
  • gemeenten Extra uitgebreid.

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van uw aanvullende verzekering. Het is verstandig om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw zorgbehoefte past. Zo zorgt u ervoor dat u verzekerd bent voor de dingen die u nodig hebt.

Nieuw in 2022 is dat via het verzekeringspakket ‘Extra uitgebreid’ de kosten eigen bijdrage WMO tot maximaal € 228 worden vergoed.

Goed om te weten: in principe is het niet mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor medische kosten. Dit komt omdat de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als voorliggende voorzieningen voor medische kosten worden gezien. Het is dus belangrijk dat u goed nadenkt welke aanvullende verzekering u kiest.

Voorwaarden

U kunt deze verzekering afsluiten als u:

  • Heeft u geen uitkering van Orionis Walcheren? Dan is het verplicht om de premie via een automatische incasso te betalen.
  • Heeft u wel een uitkering van Orionis Walcheren? Dan is het verplicht om de premie vanuit de uitkering door te laten betalen.
  • Als u nog niet bij de CZ verzekerd bent moet u zelf uw verzekering opzeggen.
  • Studenten kunnen van deze regeling geen gebruik maken

Hoogte van de premie

Premiebedragen 2022:

Eigen risico

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van € 385. Dat betekent dat u de eerste € 385 die u aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. U kunt dit bedrag, op verzoek, vooraf in termijnen betalen. Neemt u hiervoor contact op met CZ.

 

Aanvragen

Bent u van plan over te stappen van zorgverzekeraar of wilt u uw polis veranderen? Dan moet u dat voor 1 januari doen.
Aanmelden voor de CZG kan via de website www.gezondverzekerd.nl
CZ zorgt dan dat uw huidige verzekering wordt opgezegd.

Als u al deelneemt aan de CZG en uw huidige aanvullende verzekering niet wilt wijzigen, hoeft u niets te doen.

Voor vragen over het verzekeringspakket kunt u terecht bij het Servicekantoor van de CZ, Langeviele 82 in Middelburg.
U kunt ook bellen met het CZ-informatienummer 088-555 77 77.

Voor uitleg en/of hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

U kunt ook contact opnemen met ons Klant Contact Centrum.