Voor wie

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra kosten door hun ziekte of handicap.
Als u een minimuminkomen heeft, kunt u één keer per 12 maanden bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten aanvragen.

Voorwaarden

  • u heeft een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en uw vermogen is lager dan u voor bijstand mag hebben.
  • u en/of uw gezinslid heeft een Wmo-beschikking of een indicatiebesluit van het CIZ;
  • u maakt gebruikt langer dan 6 maanden hulpmiddelen en voorzieningen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of
  • u ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijv. Wao-,Wia-, Wiz- of Wajong-uitkering) van 80%-100% of
  • u beschikt over een medische rapportage waaruit blijkt er sprake is van een arbeidsongeschiktheid van tenminste 80% of
  • u kunt aantonen dat u chronisch ziek en/of gehandicapt bent.

Hoogte bijdrage

De hoogte van de bijdrage is € 180,-- per persoon per 12 maanden. U kunt deze bijdrage 1 keer per jaar aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen van bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten kan online. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
Liever een papieren aanvraagformulier invullen? Dat kan ook, u kunt deze opvragen bij ons Klant Contact Centrum.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een reactie van ons.