Een bijstandsuitkering is voor mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven. En ook geen recht hebben op een andere uitkering.
Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden.

Orionis Walcheren helpt u bij het vinden van werk en zorgt voor een uitkering als u te weinig geld heeft om van te leven.
De hoogte van de uitkering hangt af uw leeftijd en leefsituatie. De uitkering stopt zodra u weer genoeg inkomen heeft.