Woont u in de gemeente Middelburg, Veere of Vlissingen? En heeft u geen of te weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering helpt u zolang u te weinig geld heeft om van te leven. De uitkering stopt als u of uw gezin weer genoeg inkomen heeft.

Voor u een uitkering kunt aanvragen moet u een aantal dingen regelen:

 1. U moet ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV. Dit regelt u via www.werk.nl.  Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op de website van DigiD vindt u hierover meer informatie.
 2. U moet zich bij ons aanmelden voor het indienen van een aanvraag. Dat kan online via dit aanmeldformulier.
 3. Daarna krijgt u van ons een uitnodiging voor een werkgesprek.
 4. Afhankelijk van uw situatie krijgt u na het werkgesprek een aanvraagformulier voor een uitkering of een uitnodiging voor de workshop ‘Aan het werk & Rechten en Plichten’.

Inschrijven werk.nl

U moet ingeschreven staan als werkzoekende.

 • ga naar www.werk.nl;
 • klik op ‘Uitkering’;
 • klik op ‘bijstandsuitkering aanvragen’;
 • klik op ‘bijstands/IOAW-uitkering aanvragen’;
 • log in met uw DigiD;
 • accepteer de voorwaarden, vul uw gegevens in en klik op volgende;
 • u krijgt de melding dat u in uw gemeente nog niet via het werkbedrijf een aanvraag kunt doen. Klik vervolgens twee keer op ‘volgende’;
 • u krijgt vervolgens een melding dat uw inschrijving verzonden is, hierna kunt u uitloggen.

Het werkgesprek

Wij verwachten van u dat u zich goed voorbereidt op het werkgesprek. U moet ons kunnen laten zien wat u heeft gedaan om werk te vinden. Dat kan door bijvoorbeeld door:

 • bewijs van inschrijving bij uitzendbureaus;
 • een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek;
 • een afwijzing op een sollicitatie;
 • aantekeningen van sollicitaties die u heeft gedaan. Bijvoorbeeld een telefoonnummer, contactgegevens en de datum dat u heeft gesolliciteerd.

In het werkgesprek nemen wij met u uw actuele CV (Curriculum Vitae) door. Hier moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

 • opleidingen die u heeft gedaan. Met of zonder diploma;
 • een overzicht waar u heeft gewerkt;
 • de naam van het bedrijf of de bedrijven;
 • de periode dat u daar heeft gewerkt;
 • in welke functie u heeft gewerkt;
 • een korte omschrijving van de taken die u heeft gedaan.

Heeft u nog geen CV? Op de website van Werk.nl kunt u een voorbeeld CV downloaden en invullen. Met een goed CV kunnen wij u misschien snel in contact brengen met een werkgever. 

Het werkgesprek is verplicht. U moet hier naar toe komen. Als u niet kunt komen, maakt u een nieuwe afspraak. Komt u niet op uw afspraak zonder af te melden? Dan gaan wij er vanuit dat u onze dienstverlening niet meer nodig heeft. Als u hier later toch nog gebruik van wilt maken, moet u zich opnieuw melden. Wij gaan dan uit van de nieuwe meldingsdatum.

Workshop 'Aan het werk & rechten en plichten'

Na het werkgesprek krijgt u een uitnodiging voor de workshop 'Aan het werk & Rechten en Plichten'.
 
De workshop is binnen 5 werkdagen na het werkgesprek. Net als het werkgesprek is deze verplicht. U moet hier naar toe komen. Als u niet kunt komen, maakt u een nieuwe afspraak. Komt u niet op uw afspraak zonder af te melden? Dan gaan wij er vanuit dat u onze dienstverlening niet meer nodig heeft. Als u hier later toch nog gebruik van wilt maken, moet u zich opnieuw melden. Wij gaan dan uit van de nieuwe meldingsdatum.

Hoe gaat het dan verder

Als u alle stappen heeft doorlopen, krijgt u het aanvraagformulier voor het aanvragen van een uitkering. 
Dit formulier moet u helemaal invullen. Bij dit aanvraagformulier moet u bewijsstukken inleveren. Bijvoorbeeld:

 • uw gezinssituatie;
 • uw woonsituatie;
 • uw inkomen en vermogen;
 • andere zaken die voor u of uw gezinsleden van toepassing zijn. 

Na het indienen van uw aanvraag, krijgt u een uitnodiging voor een uitkeringsintakegesprek. Hier kijken we of u nergens anders inkomen kunt krijgen.
We controleren de informatie die u gegeven hebt en of u de afspraken bent nagekomen die gemaakt zijn bij het werkgesprek en/of de workshop.
Soms komen we bij u op huisbezoek.
 
Na de uitkeringsintake nemen wij een besluit over uw aanvraag. Wij sturen u een brief met dit besluit. Dit heet een beschikking. 

Minder dan 6 maanden geleden een uitkering van Orionis Walcheren ontvangen?

Dan krijgt u een verkorte aanvraagprocedure. Hiervoor hebben wij minder gegevens van u nodig. U krijgt het verkorte aanvraagformulier na het werkgesprek of de workshop ‘Aan het werk & Rechten en Plichten’.

Voor de verkorte aanvraagprocedure meldt u zich aan via dit aanmeldformulier.