Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is opgericht om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Orionis Walcheren doet mee aan het project ‘Aan de slag in Zeeland 17-18’. Binnen dit project voeren wij verschillende activiteiten uit.

Denk bijvoorbeeld aan het aan het werk helpen van personen die:

  • minstens 6 maanden werkloos zijn en tijdens deze periode een uitkering hebben ontvangen;
  • een arbeidsbeperking hebben;
  • onderwijs volgen of hebben gevolgd via het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/VSO);
  • ouder zijn dan 50 jaar en
  • jonger zijn dan 28 jaar.

Orionis Walcheren krijgt hiervoor geld uit het Europees Sociaal Fonds.