Een veilige werkplek voor wie dat nodig heeft

Het Werkleerbedrijf is een veilige werkplek voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Op deze afdeling begeleiden en helpen we inwoners van Walcheren bij hun ontwikkeling zodat ze (weer) mee kunnen doen in de maatschappij. Dit doen we met verschillende soorten werkleertrajecten, die goed aansluiten bij de arbeidsmarkt zoals:

  • horeca
  • logistiek
  • schoonmaak
  • groenvoorziening
  • verpakken

Hierbij streven we naar een zo maximaal mogelijk sociaal economisch rendement.

Bij het Werkleerbedrijf werken ongeveer 550 mensen met een indicatie SW/Beschut werk. De meeste mensen werken binnen de muren van het Werkleerbedrijf, maar er zijn ook medewerkers gedetacheerd bij een andere werkgever.

Ook heeft het Werkleerbedrijf mogelijkheden om te re-integreren. Hiervoor hebben we verschillende trajecten voor inwoners van Walcheren met een bijstandsuitkering.

Ons motto: we ontwikkelen medewerkers, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij.