Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid geeft burgers toegang tot bestuurlijke informatie. Dat is informatie over hoe een bestuursorgaan haar werk doet. De voorbereiding en uitvoering van het werk horen daar ook bij.

Voor wie

Iedereen kan een Woo-verzoek doen.

Een verzoek doen

Een Woo-verzoek doen, kan via kcc@orioniswalcheren.nl
U kunt een Woo-verzoek (nog) niet op een andere (digitale) manier doen.

Wat in het woo-verzoek moet staan

In het Woo-verzoek moet in ieder geval staan:

  • over welk onderwerp u informatie wilt
  • welke documenten u opvraagt
  • over welke datum of periode u informatie wilt

Informatie over uw Woo-verzoek

Dat kunt u opvragen bij Marian Marlissa, MMarlissa@orioniswalcheren.nl of telefoonnummer 0118- 433812