Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt geld beschikbaar om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Orionis Walcheren neemt deel aan het project ‘Aan de slag in Zeeland 20-22’ (projectnummer 2021EUSF2026). Binnen het project voeren wij verschillende activiteiten uit.

Denk bijvoorbeeld aan het aan het werk helpen van personen die:

  • werkloos zijn en tijdens deze periode een uitkering (hebben) ontvangen;
  • een arbeidsbeperking hebben;
  • jonger zijn dan 28 jaar.

Orionis Walcheren krijgt hiervoor geld uit het Europees Sociaal Fonds. Het project loopt tot en met 30 juni 2022.