Gemeenschappelijke regeling

Orionis Walcheren is een samenwerking van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Er zijn afspraken en regels gemaakt voor de samenwerking. Dat wordt de Gemeenschappelijke Regeling genoemd. Als u op deze link klikt, kunt de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling lezen.

Bestuur

Orionis Walcheren heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De bestuursleden worden benoemd door de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Bestuursleden

 

Mandaatlijst

De bevoegdheden die Orionis Walcheren heeft als gemeenschappelijk regeling is intern geregeld via een bevoegden (mandaat) lijst. Als u op deze link klikt, kunt u de mandaatlijst lezen.

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn vrij toegankelijk. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het secretariaat via tel. 06-50035855.

Vergaderdata 2022:

08-09-2022
20-10-2022
17-11-2022
15-12-2022

Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een week voor de vergadering een e-mail met de vergaderstukken in pdf. Dit betreft de agenda, ingekomen stukken en memo’s. Concepten en stukken waar nog een besluit over genomen moet worden, zijn hiervan uitgesloten.

Vastgestelde Notulen Vergaderingen Algemeen Bestuur