Gemeenschappelijke regeling

Orionis Walcheren is een samenwerking van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Er zijn afspraken en regels gemaakt voor de samenwerking. Dat wordt de Gemeenschappelijke Regeling genoemd. Als u op deze link klikt, kunt de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling lezen.

Bestuur

Orionis Walcheren heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De bestuursleden worden benoemd door de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Bestuursleden

 

Mandaatlijst

De bevoegdheden die Orionis Walcheren heeft als gemeenschappelijk regeling is intern geregeld via een bevoegden (mandaat) lijst. Als u op deze link klikt, kunt u de mandaatlijst lezen.

Vergaderingen Algemeen bestuur

Vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn in principe vrij toegankelijk. Indien u een AB-vergadering wenst bij te wonen kunt u contact opnemen met het secretariaat via 06-50035855. Op de kalender kunt u zien wanneer het Algemeen bestuur vergadert. Klik hier voor de kalender.

Een week voor de vergadering kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken (zie hieronder). Deze laatste met uitzondering van concept notulen en vergaderstukken die voorafgaand aan de AB-vergadering in de DB-vergadering worden behandeld. Een week tevoren zijn deze namelijk nog concept.

Stukken Vergadering Algemeen Bestuur volgende week

Vastgestelde Notulen Vergaderingen Algemeen Bestuur