Wat moet ik doorgeven aan Orionis Walcheren?

Heeft u een uitkering van Orionis Walcheren en een baan gevonden?  Vergeet niet om dit zo snel mogelijk door te geven via Mijn Orionis. Of vraag een wijzigingsformulier aan via het Klant Contact Centrum (kcc@orioniswalcheren.nl / 0118-432700). Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk een kopie van uw arbeidscontract aan ons geeft.

Ik moet een loonbelastingformulier invullen. Moet ik de loonheffingskorting laten toepassen?

Ja. U moet de loonheffing laten toepassen bij uw nieuwe werkgever. Dit geldt ook als u nog een aanvullende uitkering krijgt. Hierdoor wordt uw nettoloon hoger en heeft u minder uitkering nodig.

Heeft u twee banen? Dan laat u de loonheffingskorting toepassen bij de werkgever waar u het meest verdient. Dat komt omdat u bij maar één werkgever de loonheffingskorting kan laten toepassen. Zo voorkomt u dat u later belasting moet bijbetalen.

Welke gevolgen heeft mijn baan voor de toeslagen van de Belastingdienst?

Geef uw nieuwe situatie door via de website van de Belastingdienst. Als u een proefberekening maakt, ziet u wat dit betekent voor u toeslagen.

Ik moet kosten maken die ik niet zelf kan betalen.

Misschien hebben wij mogelijkheden voor een vergoeding van deze kosten. Overleg dit met uw trajectbegeleider of matcher.

Hoe zorg ik ervoor dat de kosten voor kinderopvang worden vergoed?

Kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch. Op de website van de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. U krijgt alleen kinderopvangtoeslag bij goedgekeurde en geregistreerde opvang.  

U betaalt altijd een deel zelf. Dat is de verplichte eigen bijdrage. Met de kinderopvangtoeslag betaalt u het andere deel. Soms betaalt de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag direct aan de kinderopvangorganisatie.

Heeft u een toeslagpartner? En werkt deze ook? Dan gaat u uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. 

Le er goed op dat u niet te veel uren afneemt. Het maximum aantal opvanguren hangt af van het soort opvang:

  • Gaat uw kind naar de dagopvang? Dan kunt u tot een maximum van 140% van uw gewerkte uren kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Dan kunt u tot een maximum van 70% van uw gewerkte uren kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Gaat uw kind naar een gastouder? Ga dan uit van 140% voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. En van 70% voor kinderen die er wél naartoe gaan.

In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes. U kunt per maand nooit meer dan 230 opvanguren per kind vergoed krijgen voor de kinderopvangtoeslag.

Gaat uw kind minder uren naar de opvang dan het maximum aantal? Dan mag u de uren die u over hebt nog de rest van het jaar gebruiken. Maar u kunt ze niet meenemen naar een ander jaar.


Betaling eigen bijdrage
Heeft u een deeltijdbaan en een aanvullende uitkering? Dan betalen wij de eigen bijdrage. Dit geldt alleen wanneer u geen partner heeft die voor de kinderen kan zorgen. 

Als u geen aanvullende uitkering (meer) heeft, betaalt u zelf de eigen bijdrage.

Heeft u een rekening gekregen voor de eigen bijdrage? Stuur deze dan naar uw contactpersoon. Wij betalen dan de rekening rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie.

Let op: wij betalen geen betalingsherinneringen en aanmaningen. Het is dus belangrijk dat u de originele rekeningen zo snel mogelijk naar ons doorstuurt.