TONK aanvragen

U kunt online een aanvraag indienen voor TONK. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD? Onze medewerkers helpen u graag. U kunt hiervoor ook terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Heeft u een partner? Dan moet uw partner de aanvraag ook ondertekenen. Er wordt dan naar het e-mailadres van uw partner een e-mail gestuurd als u het formulier heeft ingevuld. In deze e-mail staat hoe uw partner de aanvraag kan ondertekenen. De aanvraag kunnen we pas behandelen als de partner de aanvraag heeft ondertekend.

Bewijsstukken

Wij hebben bewijsstukken van u nodig om uw aanvraag te beoordelen. Als u een partner heeft, hebben wij ook van uw partner bewijsstukken nodig.

Krijgt u op dit moment een Tozo-uitkering? Dan hoeft u alleen bewijsstukken in te leveren als u een eigen woning heeft:

 • jaaroverzicht hypotheek 2020
 • overzicht van de hypotheekkosten die u per maand betaalt

Heeft u andere inkomsten dan een Tozo-uitkering? Dan moet u deze bewijsstukken inleveren:

 • geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • netto inkomsten van de eerste maand waarvoor u TONK aanvraagt
 • jaaroverzicht hypotheek 2020
 • overzicht van de hypotheekkosten die u per maand betaalt als u een eigen woning heeft
 • een afschrift van het rekeningnummer waarop de uitkering gestort moet worden

Hoogte van de vergoeding

Wij berekenen de hoogte van de vergoeding TONK met de informatie die wij van u krijgen.

De vergoeding is:

 • gelijk aan de lasten die u niet meer kunt betalen, en
 •  nooit hoger dan € 4.500 in totaal

Voor welke kosten is TONK?

Woonlasten/woonkosten
Voor woonkosten die hoger zijn dan € 237,00 per maand. Bijvoorbeeld:

 • de kosten van huur
 • de kosten van de hypotheek
 • de kosten van erfpacht
 • de kosten van bijdrage Vereniging voor Eigenaren

Woonlasten/verzekeringen, gemeentelijke en het eigenaarsdeel waterschapsbelasting
De vergoeding voor deze kosten is een vast bedrag van € 159 per maand.

Woonlasten/voorschot gas, licht en water
Kosten boven:

 • € 112 voor een éénpersoonshuishouden, en
 • € 165 per maand voor een tweepersoonshuishouden

Andere maandelijkse verplichtingen
Maandelijkse lasten voor privé doeleinden (geen zakelijke kosten):

 • die voor uw persoonlijke situatie noodzakelijk zijn
 • die niet opzegbaar zijn
 • u kon vooraf niet weten dat u deze kosten door inkomensdaling niet meer kon betalen
 • er zijn geen andere regelingen waar u voor deze kosten een vergoeding kunt krijgen

Voor welke kosten een vergoeding TONK niet kan

 • woonlasten voor een recreatie woning
 • andere aflossingsverplichtingen

Draagkracht

Voor het berekenen van de vergoeding TONK houden we rekening met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe meer u zelf kunt en moet betalen. Het deel wat u zelf moet betalen, noemen we draagkracht.

Draagkracht uit inkomen

Uw draagkracht uit inkomen is 80% van het verschil tussen uw inkomen en 110% van de bijstandsnorm.
De hoogte van de bijstandsnorm kunt u vinden op de pagina uitkering/hoogte-van-de-uitkering op deze website.

Rekenvoorbeeld:

80% van € 510,03 = € 408,02 dit is het draagkracht uit inkomen.                                                           

 

Draagkracht uit vermogen

Voor TONK geldt een maximaal bedrag wat u aan vermogen mag hebben:

 • € 31.340 voor een alleenstaande
 • € 62.680 voor een echtpaar/samenwonenden

Voor TONK bedoelen we met vermogen:

 • contant geld
 • geld op betaal- en spaarrekeningen
 • cryptovaluta (zoals bitcoins)
 • de waarde van effecten (aandelen, obligaties, opties)

Heeft u meer vermogen? Dat telt mee voor de berekening van het recht op TONK of de hoogte van de uitkering TONK.

Rekenvoorbeeld berekening TONK, geen vermogen

Een echtpaar kan door inkomensterugval door corona de huur niet meer betalen:

 

Rekenvoorbeeld berekening TONK, met vermogen

Een echtpaar kan door inkomensterugval door corona de huur niet meer betalen:

Met de draagkracht uit vermogen kan het huishouden 2 maanden zelf de kosten betalen. Na 2 maanden is de draagkracht uit vermogen op en is er recht op TONK.

De beleidsregels

De regels over de uitvoering TONK voor Middelburg, Veere en Vlissingen staan in de beleidsregels. Deze beleidsregels zijn gepubliceerd en te lezen op de website overheid.nl