De Tozo-regeling wordt vanaf 1 oktober 2021 niet verlengd. Heeft u nog financiële steun nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Bbz-uitkering. Om het makkelijker te maken een aanvraag in te dienen,  zijn de regels van de Bbz  tijdelijk aangepast voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Wat zijn de voorwaarden?

  • u bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd
  • u woont in de gemeente Middelburg, Veere of Vlissingen
  • u woont en verblijft rechtmatig in Nederland
  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
  • uw bedrijf voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf
  • u staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • u voldoet aan het urencriterium (u bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Dan telt ook het inkomen van uw partner mee. Ook voor de belasting. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

U kunt alleen een uitkering aanvragen als de netto inkomsten van u en uw partner samen lager zijn dan € 1.541 per maand. Voor een alleenstaande moet het inkomen lager zijn dan  € 1.078,70 per maand. Bent u jonger dan 21 jaar, dan gelden andere bedragen. De bedragen staan bij Hoogte van de uitkering.

Onder inkomen verstaan wij: nettowinst uit de onderneming, salaris, alimentatie, uitkering, lijfrente, pensioen en heffingskorting van de minst verdienende partner.

Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen Bbz tijdelijke regeling.

Hoe hoog is de uitkering?

De uitkering is een aanvulling op uw netto gezinsinkomen. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen.

Voor gehuwden/samenwonenden is dit maximaal € 1.541 per maand. Voor alleenstaanden is dit  € 1.078,70 per maand. Bent u jonger dan 21 jaar, dan gelden andere bedragen. De bedragen staan bij Hoogte van de uitkering.

Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt Bbz voor de maanden oktober, november en december 2021 tot maximaal twee maanden achteraf aanvragen.

Voorbeeld: Vraagt u op 31 december 2021 Bbz aan, dan is de ingangsdatum 1 november 2021. 

Tijdelijk geen vermogenstoets

Bij de Bbz tijdelijke regeling kijken wij niet naar de hoogte van uw vermogen. Vanaf 1 januari 2022 is er wel weer een vermogenstoets. Vanaf die datum kijken wij hoeveel vermogen u heeft.

Inkomsten doorgeven

Als u inkomsten heeft uit uw onderneming of andere inkomsten dan moet u deze bij ons opgeven. De uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.
U krijgt elke maand een brief voor welke datum u dat moet doen.
Het is belangrijk dat u dat op tijd doet want dan kunnen wij de hoogte van uw uitkering goed bepalen.
Dit voorkomt dat u te weinig uitkering krijgt of (een deel van) de uitkering terug moet betalen.

 

Levensvatbaarheid bedrijf

Een van de voorwaarden voor de Bbz tijdelijke regeling is dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dit betekent dat uw bedrijf voldoende inkomsten op kan leveren voor uw levensonderhoud en voor het voortbestaan van uw bedrijf. Bij uw aanvraag moet u in ieder geval de jaarrekening en de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2019 bij ons inleveren.

Kostendelersnorm

Als u met meerdere volwassenen van 21 jaar of ouder op een adres woont, kunt u de woonkosten delen. Bijvoorbeeld de kosten van de huur en elektra. U krijgt dan een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm. Bij de Bbz tijdelijke regeling kan de kostendelersnorm gelden. Wij passen de uitkering aan als dat nodig is. 

Telt deze uitkering mee als inkomen?

De uitkering telt mee als inkomen voor uw belastingaangifte. U ontvangt een jaaropgave met de hoogte van de uitkering. Heeft u een partner en krijgt u een aanvullende uitkering? Dan ontvangt u allebei een deel van deze uitkering. U krijgt allebei een jaaropgave en u moet dit ook allebei doorgeven als u belastingaangifte doet.

Over de Bbz-uitkering dragen we loonbelasting af. Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval kunt u een naheffing krijgen.

De Bbz-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Hoe kunt u de Bbz tijdelijke regeling aanvragen?

U kunt online een aanvraag indienen voor de tijdelijke regeling Bbz. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD? Onze medewerkers helpen u graag. U kunt hiervoor ook terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.