Subsidie

In sommige gevallen zijn er voor werkgevers mogelijkheden voor een subsidie. Bijvoorbeeld in de vorm van een tegemoetkoming voor het salaris van een nieuwe medewerker. Hiervoor hebben we wel spelregels opgesteld. Deze spelregels zijn vastgelegd in beleidsregels. Deze staan op de pagina Verordeningen.

Wilt u weten welke mogelijkheden er in uw situatie zijn? Neem dan gerust contact met ons op.

Maatwerk-arrangement

Wij bieden ook maatwerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • opleiden van een medewerker die u in dienst wilt nemen;
  • een proefplaatsing;
  • jobcoaching;
  • een bijdrage in het salaris.

Lage Inkomens Voordeel

Lage Inkomens Voordeel kunt u krijgen door bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120% van het minimumloon verdienen. De Belastingdienst betaalt op basis van gegevens van UWV de vergoeding automatisch aan u uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Hier kunt u bekijken of u mogelijk recht heeft op Lage Inkomens Voordeel.

Snel premiekorting berekenen

Als u iemand in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt u recht hebben op premiekorting. Dit geldt voor ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit het doelgroepenregister.

Hierdoor is het voor  werkgevers interessant om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Uw jaarlijkse voordeel kan oplopen tot € 7000 gedurende maximaal drie jaar.

Meer informatie leest u op de website regelhulp voor bedrijven