Anders kijken naar werk: inclusieve arbeidsanalyse

Of, en zo ja, waar in uw bedrijf een geschikte werkplek te creëren is voor een collega met een arbeidsbeperking, maakt de Inclusieve Arbeidsanalyse duidelijk. Het is een methode die UWV en de Zeeuwse gemeenten kosteloos en vrijblijvend aanbieden. Een arbeidskundige inventariseert in uw bedrijf de elementaire taken in bestaande werkprocessen en functies, en bekijkt of die aan die functies onttrokken kunnen worden. Het gaat dan vaak om routinematig werk waarvoor geen vooropleiding vereist is. Op basis van dit advies kunt u als bedrijf een beslissing nemen.

No Risk polis

Neemt u iemand in dienst met een indicatie banenafspraak (deze medewerker staat dus in het Doelgroepregister), dan krijgt u een compensatie als uw werknemer ziek is. Dit heet de no-riskpolis.

Is de werknemer ziek? Dan betaalt u het loon gewoon door. U geeft bij het UWV aan dat de werknemer ziek is en u krijgt een vergoeding van het loon tijdens de ziekteperiode van het UWV.

De no-riskpolis maakt het voor een werkgever financieel aantrekkelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor mensen met een arbeidsbeperking is het hierdoor gemakkelijker om werk te vinden.

Voor wie?

De no-riskpolis is voor werkgevers die een medewerker met een handicap of arbeidsbeperking [doelgroepenregister] in dienst neemt.

Wat zijn de voordelen?

  • Het UWV betaalt de ziektewet-uitkering als de medewerker (weer) ziek wordt;
  • U betaalt geen hogere premie voor de Ziektewet;
  • U betaalt geen hogere premie als u medewerker in de WGA komt.

Hoe lang duurt de no riskpolis?

De no-riskpolis geldt zolang de werknemer bij u werkt:

  • De medewerker heeft of had Wajong.
  • De medewerker heeft een WSW-indicatie.
  • De medewerker werkt beschut.
  • De medewerker heet een ziekte of handicap die valt onder de banenafspraak.

Wilt u meer informatie over de no-riskpolis? Neem dan contact op met het UWV.

Lage Inkomens Voordeel

Als werkgever kunt u Lage Inkomens Voordeel krijgen door bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120% van het minimumloon verdienen.

Dit voordeel kan oplopen tot € 2000,- per werknemer per jaar. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer

De Belastingdienst betaalt op basis van gegevens van UWV de vergoeding automatisch aan u uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. Hier kunt u bekijken of u mogelijk recht heeft op Lage Inkomens Voordeel.

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die

  • een of meer oudere werknemers en/of
  • werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie
  • in dienst nemen of houden.

Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de ‘doelgroepverklaring LKV’ van de werknemer nodig. Het LKV moet in de eerste drie maanden loondienst aangevraagd worden. Via www.regelhulpenvoorbedrijven.nl kunnen werkgevers zien of ze recht hebben op het LKV als zij iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking.

Werknemersvoorzieningen

Soms heeft een werknemer een klein steuntje in de rug nodig om het werk goed uit te kunnen voeren. Zoals een korte training of opleiding. In dat geval kunnen we vaak een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld een VCA- of heftruckcertificaat of Sociale Hygiëne.

Snel premiekorting berekenen

Als u iemand in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt u recht hebben op premiekorting. Dit geldt voor ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit het doelgroepenregister.

Hierdoor is het voor  werkgevers interessant om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Uw jaarlijkse voordeel kan oplopen tot € 7000 gedurende maximaal drie jaar.

Meer informatie leest u op de website regelhulp voor bedrijven