Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Dit zijn mensen met een arbeidsbeperking.

UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers voor de afgesproken extra banen zorgen voor mensen met een ziekte of handicap.

Een werkgever kan de informatie online opvragen via werkgeversportaal op uwv.nl. Hier kan de werkgever met een burgerservicenummer zien of een werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister is opgenomen en meetelt voor de banenafspraak. Om de privacy van mensen in het register te beschermen wordt geen andere informatie gegeven.

Heeft u vragen over het doelgroepregister? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Orionis Walcheren of via ons Klant Contact Centrum.