Het kabinet heeft besloten om, vanwege het coronavirus, economische maatregelen te nemen.
Een van deze maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De regeling wordt met 4 maanden verlengd. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. U kunt vanaf 8 juni bij ons een aanvraag indienen voor Tozo2.

 

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 3 maanden nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en voordat u genoeg geld binnenkrijgt zodat u alle maandelijkse kosten weer kunt betalen. Daarom kunt u misschien langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wat is het verschil tussen Tozo en Tozo 2?

Alle voorwaarden die golden voor Tozo 1, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:

 • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee, en
 • Wij kunnen aanvullende gegevens opvragen.

De uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Welke bedragen voor u gelden, kunt u lezen op de pagina Hoogte van de uitkering.

Vraagt u een lening voor bedrijfskapitaal aan? Dan moet u verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of heeft gekregen. Dit geldt voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Wanneer gaat Tozo 2 in?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering (Tozo 2) aanvragen die ingaat vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering. Loopt uw Tozo-uitkering af in de maand mei 2020? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juni. Loopt uw Tozo-uitkering door t/m 30 juni? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juli.

U kunt ook een verlenging aanvragen als u geen Tozo 1-uitkering heeft aangevraagd maar wel aan de voorwaarden voor Tozo 2 voldoet.

 

Wat zijn de voorwaarden voor deze uitkering?

Aan de uitkering zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • u bent gevestigde zelfstandige;
 • u bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • u bent Nederlander, of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • uw bedrijf voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
 • ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • u bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (u bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep*);
 • u woont in de gemeente Middelburg, Veere of Vlissingen.

Deze voorwaarden golden voor ook voor Tozo 1. Maar er is ook iets veranderd:

 • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee, en
 • De gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

 

* Voldoet u niet aan het urencriterium en hebt u wel verlies van inkomen? Als uw gezinsinkomen en uw vermogen lager is dan de normen die gelden bij een bijstandsuitkering kunt u een afspraak maken voor een startgesprek voor het aanvragen van een uitkering.

 

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee.

U kunt alleen een uitkering aanvragen als de netto inkomsten van u en uw partner samen lager zijn dan € 1.503 per maand. Voor een alleenstaande moet het inkomen lager zijn dan  € 1.052 per maand. Bent u jonger dan 21 jaar, dan gelden andere bedragen. De bedragen staan bij Hoogte van de uitkering.

Onder inkomen verstaan wij: nettowinst uit de onderneming, salaris, alimentatie, uitkering, lijfrente, pensioen en heffingskorting van de minst verdienende partner.

 • Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo-uitkering.
 • Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

 

Hoe hoog is de uitkering?

De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen.

Voor gehuwden/samenwonenden is dit maximaal € 1.512 per maand. Voor alleenstaanden is dit  € 1.059 per maand. Bent u jonger dan 21 jaar, dan gelden andere bedragen. De bedragen staan bij Hoogte van de uitkering.

Let op: de kostendelersnorm en de vermogensgrens gelden niet bij Tozo 2.

 

Hoe lang duurt Tozo 2?

De verlenging van de Tozo-uitkering loopt t/m uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de 1e periode van de Tozo-uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020 voor 4 maanden.

Loopt uw huidige Tozo-uitkering door tot en met 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september). Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 nog een Tozo-uitkering volgens de 1e Tozo-regeling? Dan heeft u recht op verlenging van de Tozo-uitkering met 1 maand (september).

Aanvullende voorwaarden

Bij de aanvraag van de 1e Tozo-uitkering moest u uw gegevens invullen en bewijsstukken meesturen.
Het is mogelijk dat wij hierbij niet alle gegevens hebben opgevraagd die nodig zijn om het recht op, en de hoogte van de Tozo-uitkering goed te kunnen bepalen.

Dat komt omdat wij de Tozo-regeling met een heel korte voorbereiding moest gaan uitvoeren. Voor de verlenging van de uitkering zijn deze gegevens alsnog nodig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw aanvraag voor verlenging van de uitkering te beoordelen.

Hoe kan ik deze uitkering aanvragen?

Orionis Walcheren voert deze regeling uit voor de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

U kunt  vanaf 8 juni een aanvraag indienen via ons digitaal loket.

Let u op! U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.

Bedrijfskapitaal voor doorlopende bedrijfslasten

U kunt ook op basis van Tozo 2 bedrijfskapitaal aanvragen voor de vaste doorlopende bedrijfslasten. Houd er dan wel rekening mee dat u nooit meer kan lenen dan € 10.157. Als u al een Tozo-lening hebt ontvangen, dan is het mogelijk om een aanvullende lening aan te vragen. Het totaalbedrag van de twee leningen samen kan nooit hoger zijn dan  € 10.157.

Wat moet ik inleveren bij mijn aanvraag?

Houdt u er in ieder geval rekening mee dat wij de volgende zaken van u nodig hebben:

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van uw bankpas of een actueel bankafschrift (wij hebben uw IBAN nummer nodig)
 • bewijsstukken van eventueel ander inkomen (bankafschrift of loonstrook)

Bij een aanvraag voor bedrijfskapitaal hebben we mogelijk nog andere bewijsstukken van u nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld cijfers over 2019 zijn. In dat geval nemen wij contact met u op.

Als u een Tozo uitkering aanvraagt moet u Orionis Walcheren alle informatie geven die nodig is om het recht op deze uitkering te kunnen bepalen. Wij controleren uw gegevens niet alleen bij de aanvraag. Er kan ook achteraf nog een extra toets gedaan worden. Als hieruit blijkt dat u onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt, kunnen wij de uitkering van u terugvorderen. Daar bovenop kunt u dan nog boete krijgen.

Wanneer kan ik een besluit en de betaling verwachten?

Wij nemen binnen vier weken een besluit op uw aanvraag. Waar dat lukt doen we dat sneller. 
Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u zo snel mogelijk daarna een eerste betaling.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020.

Deze uitkering hoort bij verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen voor de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen). Er wordt gekeken naar de hoogte van uw totale inkomen om te kijken of u recht heeft op een inkomensafhankelijke toeslag.

U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Er is een kans dat u iets meer belasting moet betalen dan wanneer u deze regeling niet gebruikt.

Heeft u een partner en krijgt u een aanvullende uitkering? Dan ontvangt u allebei een deel van deze uitkering. U moet dit ook allebei doorgeven als u belastingaangifte doet. Er is een kans dat u of uw partner iets meer belasting moet betalen dan wanneer u deze regeling niet gebruikt.

Meer informatie over de noodregelingen

Meer informatie :
Informatie over de regeling voor levensonderhoud op de website van de Rijksoverheid
Een overzicht van alle maatregelen voor ondernemers op de website van de Rijksoverheid
Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel

 

Coronaregelingen check

Met de Coronaregelingen check van de Kamer van Koophandel kunt u op basis van een paar vragen zien welke regelingen mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn.

Op de website van 155 Help een bedrijf kunt u online een Tozo-scan doen. Zo ziet u of u mogelijk in aanmerking komt voor de regeling Tozo.

Ook op de website krijgiktozo.nl vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op deze pagina kunt u zelf beoordelen of u mogelijk in aanmerking komt voor deze regeling.

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen? Neemt u dan contact met de medewerkers van het ondernemersloket. Het loket is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur op telefoonnummer 0118- 433 990.

Het SOS programma van Dockwize

Ondernemend Zeeland heeft het zwaar. De horeca is gesloten, de winkelstraten zijn leeg en het is onduidelijk wanneer de provincie weer toeristen kan ontvangen. En de 1,5 meter economie, hoe pas je dit als ondernemer toe? Om jou te helpen het hoofd boven water te houden heeft Dockwize het SOS programma ontwikkeld.

Tijdens dit gratis intensieve ondersteuningsprogramma gaat een team van experts met jou aan de slag om niet alleen de crisis te overleven, maar er ook sterker uit te komen.

Houd je hoofd boven water en doe mee met het gratis SOS programma van Dockwize!