Het kabinet heeft besloten om, vanwege het Coronavirus, economische maatregelen te nemen.
Een van deze maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Wat zijn de voorwaarden voor deze uitkering?

Aan de uitkering zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • u bent gevestigde zelfstandige;
 • u bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • u bent Nederlander, of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • uw bedrijf voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
 • ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • u bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (u bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep);
 • u woont in de gemeente Middelburg, Veere of Vlissingen.

Hoe hoog is de uitkering?

De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Hoe hoog het sociaal minimum is, leest u op de website van Orionis Walcheren (de pagina Uitkering-hoogte van de uitkering).

Hoe lang kan ik deze uitkering krijgen?

De regeling werkt terug tot 1 maart. Als u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen door Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u een aanvraag indienen.

U kunt de uitkering voor maximaal drie maanden krijgen.

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Wat is de vorm van de uitkering?

De uitkering voor levensonderhoud is in de vorm van een gift en hoeft u niet terug te betalen.
Uw vermogen, inkomen en/of vermogen van uw partner wordt voor deze uitkering niet meegerekend.

Hoe kan ik deze uitkering aanvragen?

Orionis Walcheren voert deze regeling uit voor de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

U kunt een aanvraag indienen via ons digitaal loket. Via deze link gaat u rechtstreeks naar het aanvraagformulier.
Let u op! U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.

Wat moet ik inleveren bij mijn aanvraag?

Houdt u er in ieder geval rekening mee dat wij de volgende zaken van u nodig hebben:

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van uw bankpas of een actueel bankafschrift (wij hebben uw IBAN nummer nodig)
 • bewijsstukken van eventueel ander inkomen (bankafschrift of loonstrook)

Bij een aanvraag voor bedrijfskapitaal hebben we mogelijk nog andere bewijsstukken van u nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld cijfers over 2019 zijn. In dat geval nemen wij contact met u op.

 

Ik heb (ook) een lening voor bedrijfskapitaal nodig

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De hoogte van deze lening is maximaal € 10.517 euro. 
Het rentepercentage voor deze lening is nog niet bekend, maar is in ieder geval lager dan het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8%.

Wanneer kan ik een besluit en de betaling verwachten?

Binnen 4 weken na de aanvraag krijgt u een beslissig. Als u recht op de regeling heeft, zorgen we ervoor dat de betaling gelijk na het besluit geregeld wordt.
 

Meer informatie over de noodregelingen

Meer informatie :
Informatie over de regeling voor levensonderhoud op de website van de Rijksoverheid
Een overzicht van alle maatregelen voor ondernemers op de website van de Rijksoverheid
Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel
Op de website van 115 Help een bedrijf kunt u online een Tozo-scan doen. Zo ziet u direct of u mogelijk in aanmerking komt voor de regeling Torzo.

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Ondernemersloket voor al uw vragen

In samenwerking met de Walcherse gemeenten zijn wij bezig met het inrichten van een ondernemersloket. Hier kunt u straks terecht met al uw vragen over de noodregelingen voor ondernemers. Wij werken er hard aan om dit loket zo snel mogelijk voor u te openen. Via deze website informeren wij u over de voortgang hiervan.