Resultaten 2020

dinsdag 20 april 2021

Elk jaar maken wij een jaarverslag en een jaarrekening. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar.

Dat gaat over ons beleid, wat onze dienstverlening heeft opgeleverd en wat we daarvoor hebben gedaan. Van het jaarverslag hebben we een visuele samenvatting gemaakt. In deze samenvatting staan cijfers, maar ook een korte toelichting op onze dienstverlening.

Zo ziet u bijvoorbeeld in één oogopslag hoeveel mensen:

  • met onze ondersteuning werk hebben gevonden
  • een beroep hebben gedaan op een uitkering
  • ondersteuning hebben gehad op het gebied van schuldhulpverlening
  • hoeveel ondernemers gebruik hebben gemaakt van de ondersteuningsmaatregelen i.v.m. de coronacrisis


Maar ook:

  • Hoeveel bezwaarschriften we hebben ontvangen
  • Welke stappen zijn gezet richting een toekomstbestendig Werkleerbedrijf


Hier leest u de volledige samenvatting.

Deel dit artikel:
Afbeelding voor E-mail