Fonds cultuur, sport en onderwijs

Kinderen moeten kunnen sporten, of naar de bioscoop gaan. Het is belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen in de maatschappij. Met een laag inkomen is het vaak moeilijk om hiervoor geld vrij te maken. 

Als u een laag inkomen heeft kunt u hiervoor een bijdrage uit het Fonds cultuur, sport en onderwijs krijgen. Op deze pagina leest u meer over de hoogte van de bijdrage en hoe u deze kunt aanvragen.

Bijzondere bijstand

Met een laag inkomen is het soms lastig om te sparen voor onverwachte extra kosten. In sommige gevallen is hiervoor bijzondere bijstand mogelijk.
 
Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen die rond moeten komen van een laag inkomen kunnen bijzondere bijstand krijgen. Op deze pagina leest u meer over bijzondere bijstand en het aanvragen daarvan.

Kinderopvang met sociaal medische indicatie

Heeft u kinderopvang nodig door sociale of medische problemen? Dan kunt u soms een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten. Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er speciaal voor kinderen van 4 tot 18 jaar, van ouders met een laag inkomen. Het fonds zorgt er voor dat deze kinderen lid kunnen worden of blijven van een sportvereniging of bijvoorbeeld muzieklessen, danslessen, of schilder/tekenlessen kunnen volgen. Meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur en hoe u een bijdrage kunt aanvragen leest u op deze pagina.