Crisis

Wanneer is er sprake van een crisissituatie:

 • u heeft een brief ontvangen met een datum voor ontruiming van uw huurwoning;
 • u heeft een brief ontvangen 'einde levering' met een datum voor afsluiting van uw gas, water of licht.

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om een afspraak te maken.

In de volgende situaties is geen sprake van crisis:

 • aankondiging van boedelverkoop;
 • verkoop eigen woning;
 • loon-, bank,- of overheidsbeslag;
 • aanvraag faillissement.

Hiervoor kunt u een afspraak maken voor een gesprek met een van onze medewerkers.

Wat hebben we van u nodig?

Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen hebben wij gegevens van u nodig. Neemt u daarom zo zoveel mogelijk gegevens mee naar de crisisintake. Denk hierbij aan:

 • afsluitingsbrief gas, water en licht of vonnis ter ontruiming;
 • salarisoverzicht van de laatste drie maanden;
 • uitkeringsoverzicht van de laatste drie maanden;
 • bankafschriften van de laatste drie maanden;
 • geldig legitimatiebewijs, paspoort of identiteitsbewijs;
 • arbeidscontract / beschikking van uw uitkering;
 • huurcontract;
 • hypotheek gegevens;
 • ziektekostenpolis 2022;
 • betalingsbewijs van de huur en servicekosten;
 • beschikking huur en zorgtoeslag 2022;
 • beschikking kindgebonden budget 2022;
 • beschikking van de voorlopige teruggaaf;
 • inloggegevens DigiD;
 • indien van toepassing uw random reader voor het uitprinten van uw bankafschriften.

Wij gebruiken alleen gegevens die we echt nodig hebben voor de dienstverlening aan u.