Voor wie

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ en doet u vrijwilligerswerk? Misschien komt u in aanmerking voor een vrijwilligerspremie.

De vrijwilligerspremie is € 63,65 per maand en betalen wij achteraf, één keer per jaar, uit.
Als u ziek bent, betalen wij de eerste 4 weken de premie door. De premie stopt als u langer dan 4 weken ziek bent.
U houdt recht op de premie als u, i.v.m. vakantie, maximaal 4 weken per jaar geen vrijwilligerswerk doet.

Voorwaarden

  • u heeft toestemming van ons om vrijwilligerswerk te doen;
  • u bent (nog) niet in staat om betaald werk te doen;
  • u werkt minimaal 8 uur per week als vrijwilliger;
  • het vrijwilligerswerk is bij een instelling zonder winstoogmerk.

Aanvragen

Als u nog geen premie ontvangt, kunt u deze aanvragen. Bij het Klant Contact Centrum kunt u hiervoor een formulier opvragen.
Als u recht heeft op de premie krijgt de eerste betaling van de premie een jaar nadat de premie is toegekend.

Heeft u vorig jaar een vrijwilligerspremie ontvangen? U hoeft dan niets te doen. Wij onderzoeken of u ook dit jaar recht heeft op de premie. Hierover sturen wij u een brief.