Wat is de Individuele inkomenstoeslag?

Heeft u 3 jaar of langer een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op de individuele inkomenstoeslag. U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.

U kunt zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft. Denk hierbij aan een nieuwe koelkast of onverwachte kosten.

Voorwaarden

Voor de individuele inkomenstoeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • u woont in de gemeente Vlissingen, Veere of Middelburg;
  • u bent ouder dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • u heeft in de afgelopen 3 jaar een inkomen gehad dat niet hoger is dan 110% van uw bijstandsnorm;
  • u heeft niet meer vermogen dan u mag hebben;
  • u heeft in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen;
  • u heeft in de afgelopen 3 jaar geen maatregel gehad van 30% of meer vanwege het niet nakomen van arbeids- en re-integratie-verplichtingen.

Bij gehuwden/samenwonenden moeten beide partners aan de voorwaarden voldoen.

U heeft geen recht op individuele inkomenstoeslag als:

  • u een BBL-opleiding volgt of deze de afgelopen 3 jaar heeft gevolgd;
  • u een opleiding volgt of deze de afgelopen 3 jaar heeft gevolgd waarvoor u studiefinanciering (WSF) of WTOS ontvangt of heeft ontvangen;
  • uw gezinsinkomen tijdelijk lager is dan 110% van uw bijstandsnorm doordat u een minnelijke schuldregeling of WSNP-traject volgt.

Hoogte toeslag

Aanvragen

Aanvragen kan online. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

U kunt een papieren aanvraagformulier ook telefonisch opvragen bij ons Klant Contact Centrum.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u binnen 8 weken een brief.