Voor wie

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra kosten door hun ziekte of handicap.
Als u een minimuminkomen heeft, kunt u één keer per kalenderjaar een bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten aanvragen.

De Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2021 zijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl u kunt deze hier lezen.

 

 

Voorwaarden

  • U heeft een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en uw vermogen is lager dan u voor bijstand mag hebben;
  • U heeft een Wlz- en/of Wmo- indicatie of een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 80-100% (Wia, Wao, Wajong);
  • U kunt op een andere manier aantonen chronisch ziek en/of gehandicapt te zijn en u heeft het volledige verplichte eigen risico van de zorgverzekering over het kalenderjaar betaald.

Hoogte bijdrage

De hoogte van de bijdrage is € 250,-- per persoon per kalenderjaar.

Ontvangt u een tegemoetkoming extra zorgkosten van het UWV? Dan wordt deze op de bijdrage in mindering gebracht.

Aanvragen

Een aanvraag indienen kan online. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
Liever een papieren aanvraagformulier invullen? Dat kan ook, u kunt deze opvragen bij ons Klant Contact Centrum.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een reactie van ons.