Voor wie

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra kosten door hun ziekte of handicap.
Als u een minimuminkomen heeft, kunt u één keer per kalenderjaar een bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten aanvragen.

Voorwaarden

  • U heeft een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en uw vermogen is lager dan u voor bijstand mag hebben;
  • U heeft een Wlz- en/of Wmo- indicatie of een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 80-100% (Wia, Wao, Wajong);
  • U kunt op een andere manier aantonen chronisch ziek en/of gehandicapt te zijn en u heeft het volledige verplichte eigen risico van de zorgverzekering over het kalenderjaar betaald.

Hoogte bijdrage

De hoogte van de bijdrage is € 250,-- per persoon per kalenderjaar.

Ontvangt u een tegemoetkoming extra zorgkosten van het UWV? Dan wordt deze op de bijdrage in mindering gebracht.

Aanvragen

Een aanvraag indienen kan online. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Vanaf 15 februari 2020 kunt u een papieren aanvraagformulier opvragen bij ons Klant Contact Centrum.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een reactie van ons.