• Home
  • Aanpassing dienstverlening

Omdat het virus nog niet weg is, blijven de basisregels van het RIVM wel gelden:

  • Was vaak en goed uw handen. In onze wachtruimte staat desinfectiegel.
  • Hoest of nies in uw elleboog.
  • Schud geen handen.
  • Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen.
  • Frisse lucht is belangrijk en helpt om de overdracht van het virus te beperken. Bij Orionis Walcheren zijn de luchtverversingsinstallaties zo ingesteld dat er regelmatig verse lucht het gebouw wordt gebracht.